Поточний тиждень: 
Парна
AddressВулиця Італійська, 115, 3 корпус ДВНЗ "ПДТУ"
Emailkaf-inf@i.ua

122 Комп’ютерні науки, освітня програма “Інформатика” – освітній рівень бакалавр

Професійна діяльність як фахівця з розробки математичного, інформаційного та програмного забезпечення інформаційних систем, у галузі інформаційних технологій, а також адміністратора баз даних і систем.

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010: адміністратор бази даних; адміністратор даних; адміністратор доступу; адміністратор системи; аналітик комп’ютерних систем; аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення; інженер з програмного забезпечення комп’ютерів; інженер-програміст; програміст (база даних); програміст прикладний; інженер із застосування комп’ютерів.

Місця працевлаштування: навчальні заклади; науково-дослідні, проектно-конструкторські, виробничі, державні та приватні підприємства (фахівці ІТ-підрозділів або ІТ-підприємств). Продовжити освіту можна за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.    

Предмети на ЗНО

Математика (0.4)

Математика (0.4)

Українська мова і література (0.2)

Українська мова і література (0.2)

Іноземна мова або Фізика / Біологія або Історія України (0.3)

Іноземна мова або Фізика / Біологія або Історія України (0.3)

Середній бал атестату (0.1)

Середній бал атестату (0.1)

Строк навчання:

  • 3 роки та 10 місяців за денною формою
  • 4 роки та 10 місяців за заочною

Оплата навчання: за бюджетом/ за контрактом.

Дисципліни, що вивчаються

1 курс
1 Семестр
Історія та культура України
Іноземна мова
Правознавство
Фізичне виховання
Вища математика
Дискретна математика
Організація та обробка електронної інформації
Алгоритмізація та програмування
Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
Організація та обробка електронної інформації
2 Семестр
Ділова українська мова
Іноземна мова
Фізичне виховання
Вища математика
Дискретна математика
Фізика
Алгоритмізація та програмування
Обробка зображень та мультимедіа
Пакети прикладних програм комп’ютерної алгебри
2 Курс
3 Семестр
Основи самоосвіти та психологія
Соціологія та політологія
Фізичне виховання
Вища математика
Теорія алгоритмів
Фізика
Алгоритмізація та програмування
Об’єктно-орієнтоване програмування
Електроніка і мікроелектроніка
4 Семестр
Філософія
Фізичне виховання
Безпека життєдіяльності та цивільний захист
Комп’ютерна графіка
Комп’ютерні мережі
Операційні системи та системне програмування
Електроніка і мікроелектроніка
Сучасні скриптові мови програмування
3 Курс
5 Семестр
Математичні методи дослідження операцій
Чисельні методи
Операційні системи та системне програмування
Організація баз даних і знань
Системний аналіз
Крос-платформене програмування на Java
Теорія автоматів та оптимальне управління у комп’ютерних системах
Технології програмування
6 Семестр
Економічна теорія
Теорія прийняття рішень
Розподілені інформаційно-аналітичні системи
Технології розподілених систем та паралельних обчислень
Програмування та підтримка WEB-застосувань
Теорія програмування
Технології програмування
4 Курс
7 Семестр
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Моделювання систем
Проектування інформаційних систем
Технологія створення програмних продуктів
Методи підготовки та комп’ютерної обробки даних
Програмування в UNIX-подібних системах
Програмування та підтримка WEB-застосувань
Технології розробки мобільних систем
Тривимірне моделювання та анімація
8 Семестр
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Основи охорони праці
Технології захисту інформації
Управління IT-проектами
Моделювання та аналіз динамічних процесів
Платформи корпоративних інформаційних систем

Технології, які ми вивчаємо

Міжнародні зв'язки

Практика студентів проводиться в сучасних IT-компаніях міста Маріуполя: SPOK, IDev, Magma, MakeBeCool, MyRig, OhMyCode  та інші.

Метою практики зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» є закріплення та поглиблення студентами знань з дисциплін професійної та практичної підготовки, збирання та аналіз фактичного матеріалу для курсових та дипломних робіт.

Кафедра інформатики математики співпрацює з іншими учбовими закладами України, країн СНД, Західної Європи, Китаю, постійно бере участь в європейських програмах Tempus, Erasmus Mundus. Більшість викладачів кафедри виступають з науковими доповідями на міжнародних наукових конференціях. Студенти кафедри мають можливість проходити практику, дипломування і семестрове навчання у ВНЗ Німеччини, Польщі.

Крім того студенти беруть участь в престижних міжнародних конкурсах. Так, в червні 2018 року в Києві пройшов останній етап конкурсу «Програміст 2018». Всього на конкурс було заявлено 810 учасників. Серед них була команда «KorLab» з п’яти студентів кафедри інформатики ДВНЗ «ПДТУ»: Таранов Іван, Романюта Максим, Павловський Іван, Стахов Дмитро, Кулішова Катерина. Команда «KorLab» стала одним з переможців в хакатоні Social IT конкурсу і з 5 іншими командами у жовтні 2018 року відправилися на міжнародну виставку «CEATEC JAPAN 2018» в Токіо (Японія).