Поточний тиждень: 
Парна
AddressВулиця Італійська, 115, 3 корпус ДВНЗ "ПДТУ"
Emailkaf-inf@i.ua

122 Комп’ютерні науки, освітня програма “Консолідована інформація” – освітній рівень магістр

При поданні заяви на спеціальність «Інформатика» за шифром 122 «Комп’ютерні науки» абітурієнт повинен здати:

 • Єдиний всеукраїнський іспит з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська)
 • Фахове випробування

Придатність до працевлаштування

Професійна діяльність як фахівця з розробки математичного, інформаційного та програмного забезпечення інформаційних систем, у галузі інформаційних технологій, а також адміністратора баз даних і систем.

 

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

 • Менеджери (управителі) у сфері надання інформації
 • Менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок
 • Менеджери (управителі) систем з інформаційної безпеки
 • Адміністратор бази даних
 • Адміністратор даних
 • Адміністратор доступу
 • Адміністратор системи
 • Аналітик комп’ютерних систем
 • Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення
 • Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів
 • Професіонал в галузі інформації та інформаційні аналітики. Аналітик консолідованої інформації
 • Професіонал в галузі інформації та інформаційні аналітики. Інженер з науково-технічної інформації
 • Інженер із застосування комп’ютерів

Місця працевлаштування:

Державні та приватні підприємства:
 • Заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи
 • Керівник інформаційної служби
 • Начальник відділу стратегічного планування та прогнозування
 • Начальник аналітичного відділу
 • Аналітик-консультант директора
 • Аналітик
 • Керівник систем роботи зі знаннями
 • Архітектор знань (журналіст проектів, інформаційний менеджер, контент-редактор)

Підприємства:
 • Проектно-конструкторські,
 • Виробничі
 • Науково-дослідні

Навчальні заклади

Подальше навчання

Доступ до навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні.

Практична підготовка

 • Переддипломна практика
 • Підготовка магістерської роботи
 • Науково-дослідна робота студента

Предмети на ЗНО

Іноземна мова

Іноземна мова

Дисципліни, що вивчаються

1 Курс
1 Семестр
Ділова іноземна мова
Охорона праці в галузі
Вступ до спеціальності (конкурентна розвідка)
Сучасні програмні засоби для моделювання і реінжинірингу бізнес-процесів
Методологія і організація наукових досліджень
Системи штучного інтелекту, нейронні мережі та нейромережеві технології
Технології інформаційного менеджменту
Сучасні алгоритми, методи та системи захисту інформації
2 Семестр
Технології менеджменту знань
Інтернет-технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів
Теорія нечітких множин у моделях управління та штучного інтелекту
Інформаційні технології в Інтернет-маркетингу
Управління проектами систем з консолідованою інформацією
2 Курс
3 Семестр

Технології, які ми вивчаємо

Міжнародні зв'язки