Поточний тиждень: 
Парна
AddressВулиця Італійська, 115, 3 корпус ДВНЗ "ПДТУ"
Emailkaf-inf@i.ua

122 Комп’ютерні науки, освітня програма “Інформатика” – освітній рівень магістр

При поданні заяви на спеціальність «Інформатика» за шифром 122 «Комп’ютерні науки» абітурієнт повинен здати:

 • єдиний всеукраїнський іспит з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська)
 • фахове випробування

Придатність до працевлаштування

Професійна діяльність як фахівця з розробки математичного, інформаційного та програмного забезпечення інформаційних систем, у галузі інформаційних технологій, а також адміністратора баз даних і систем. Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

 • Адміністратор бази даних
 • Адміністратор даних
 • Адміністратор доступу
 • Адміністратор системи
 • Аналітик комп’ютерних систем
 • Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення
 • Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів
 • Інженер-програміст
 • Програміст (база даних)
 • Програміст прикладний
 • Інженер із застосування комп’ютерів

Місця працевлаштування:

 • навчальні заклади;
 • науково-дослідні, проектно-конструкторські, виробничі, державні та приватні підприємства (фахівці ІТ-підрозділів або ІТ-підприємств).

Подальше навчання

Можливість навчання за програмою третього циклу QF ЕННА, 8 рівня EQF-LLL та 8 рівня НРК.

Практична підготовка

 • Дослідницька практика
 • Підготовка магістерської роботи
 • Науково-дослідна робота студента

Предмети на ЗНО

Іноземна мова

Іноземна мова

Дисципліни, що вивчаються

1 Курс
1 Семестр
Ділова іноземна мова
Охорона праці в галузі
Комп’ютерні технології в науці і виробництві
Методологія та організація наукових досліджень
Проектування та адміністрування мережних комунікацій для Інтернету
Сучасні програмні засоби для моделювання і реінжинірингу бізнес-процесів
Soft Skills для IT-фахівців
Системи штучного інтелекту, нейронні мережі та нейромережеві технології
Сучасні алгоритми, методи та системи захисту інформації
2 Семестр
Сучасні технології Web-програмування
Теорія нечітких множин у моделях управління та штучного інтелекту
Керування якістю і сертифікація програмних продуктів та інформаційних систем
Комп’ютерне моделювання фізичних процесів
Спеціалізовані пакети обробки мультимедіа
Технології командної розробки великих програмних проектів
2 Курс
3 Семестр

Технології, які ми вивчаємо

Міжнародні зв'язки